P̼ɦ̼o̼ ̼p̼ɦ̼o̼п̼ɡ̼ ̼C̼S̼H̼S̼

Chưa phân loại

Pʜó ᴘʜòɴɢ CSHS Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ɢọɪ ᴛʜẳɴɢ ᴄʜᴏ ôɴɢ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ đề ɴɢʜị ʟàᴍ ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ ʙấᴛ ɴɢờ

Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ɴàʏ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠẫɴ ʟà ɴʜâɴ ᴠậᴛ “ᴄʜɪếᴍ sᴘᴏᴛʟɪɢʜᴛ” ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ. Cʜỉ ᴄầɴ ᴍở Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ʜᴀʏ Tɪᴋᴛᴏᴋ ʟêɴ ʟà đảᴍ ʙảᴏ ʙạɴ sẽ ᴛʜấʏ 7749 ᴅòɴɢ ᴛɪɴ ʜᴀʏ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴄựᴄ ʜᴀʏ ᴠề ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ɴàʏ.

Pʜó ᴘʜòɴɢ CSHS Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ɢọɪ ᴛʜẳɴɢ ᴄʜᴏ ôɴɢ Dũɴɢ 'ʟò ᴠôɪ' đề ɴɢʜị ʟàᴍ ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ ʙấᴛ ɴɢờ

Là Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ, ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ (KDL) ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ᴄũɴɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛâᴍ đɪểᴍ ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴄả ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạ.ɴɢ. Vàᴏ ɴɢàʏ 19/3 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴛʜì ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ Nᴀᴍ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀở ʟạɪ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʀò ᴄʜơɪ ʜấᴘ ᴅẫɴ ᴋʜáᴄ.

Cơ ngơi nghìn tỷ ông Dũng 'lò vôi' giao cho bà Nguyễn Phương Hằng - VietNamNet

Tạɪ đâʏ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍộᴛ ʙᴜổɪ ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ ɴɢᴏàɪ ᴛʀờɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ɴɢàʏ ʜôᴍ đó. Nɢᴏàɪ ѕυ̛̣ ɢóᴘ ᴍặᴛ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜư MC Tâɴ, Tɪếɴ sĩ Lᴜậᴛ Đặɴɢ Aɴʜ Ԛᴜâɴ, Aɴʜ Nôɴɢ Dâɴ ᴠà đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ѕυ̛̣ ɢóᴘ ᴍặᴛ ᴄủᴀ Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ.

Nɢᴏàɪ ɴʜữɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ʀấᴛ đáɴɢ ᴄʜú ý ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ɢɪᴀ ʟưᴜ ɴàʏ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛᴀ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄʜú ý ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ đượᴄ ôɴɢ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ ᴋể ʟạɪ. Câᴜ ᴄʜᴜʏệɴ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄáɴ ʙộ ʜɪệɴ ʟà Pʜó ᴘʜòɴɢ Hìɴʜ ѕυ̛̣ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴠà ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴɢʜèᴏ ᴄó ᴄᴏɴ ʙị ʙệɴʜ ᴛɪ.ᴍ ʙẩᴍ sɪɴʜ ở ᴍɪềɴ Tâʏ ᴍớɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ Dĩ Aɴ, Bìɴʜ Dươɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ. Câᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ sẽ ʟấʏ đɪ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴄủᴀ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ.

Bà Phương Hằng tiết lộ đòi ly hôn hàng trăm lần suốt 15 năm, ông Dũng “lò vôi”

Ôɴɢ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ ᴄʜɪᴀ sẻ: “Tôɪ ᴄó ɢặᴘ ᴍộᴛ ᴀɴʜ, ᴛôɪ ᴋể ᴍộᴛ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ʀấᴛ ᴛʜậᴛ ᴍà ᴛôɪ ɴóɪ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴄʜắᴄ ʟà ᴄʜú đó đᴀɴɢ ɴɢʜᴇ. Cʜú đó đᴀɴɢ ʟà Pʜó ᴘʜòɴɢ Hìɴʜ ѕυ̛̣ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ, ᴄậᴜ ấʏ ᴛêɴ Nʜậᴛ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ɴóɪ ʀõ ᴠớɪ ᴀɴʜ Nʜậᴛ. Mộᴛ ʙᴜổɪ ᴛốɪ ɴọ ᴄʜú ấʏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄʜᴏ ᴛôɪ, ᴄʜú Dũɴɢ ơɪ ở ɢầɴ ɴʜà ᴄᴏɴ ᴄó ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴɢườɪ ᴛᴀ ɴɢʜèᴏ ǫᴜá, ở ᴍɪềɴ Tâʏ ʟêɴ sốɴɢ ở Dĩ Aɴ, ᴄᴏɴ ʙị ʙệɴʜ ᴛɪ.ᴍ ʙẩᴍ sɪɴʜ ᴍà ɴʜà ʀấᴛ ɴɢʜèᴏ.

Cãi nhau với chồng, bà Phương Hằng đau khổ thừa nhận "mất mát nhiều thứ" từ khi khởi kiện ông Võ Hoàng Yên

Cᴏɴ ᴄầᴜ xɪɴ ᴄʜú ɢɪúᴘ ᴅùᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ để ᴄứᴜ đứᴀ ɴʜỏ ɴàʏ – đứᴀ ʙé ᴍà ʜôᴍ ᴄó ʟêɴ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɢặᴘ ᴛôɪ đó. Tôɪ ᴄó ɴóɪ ʟà ‘Nʜậᴛ ơɪ, ᴄᴏɴ ʙậɴ ʀộɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ, ᴍà ᴄᴏɴ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴛʜì sáɴɢ ᴍᴀɪ ᴄᴏɴ đᴇᴍ ʜồ sơ ʟêɴ ᴄʜú ᴋí để ᴄʜᴜʏểɴ ʟɪềɴ ᴄʜᴏ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Cʜợ Rẫʏ ʜᴀʏ ʟà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàᴏ ᴄʜáᴜ ᴍᴜốɴ ʟà ᴄứᴜ ɴɢᴀʏ’. Tʜì ᴀɴʜ ấʏ ᴍᴀɴɢ ʜồ sơ ʟêɴ ᴠà ᴄʜáᴜ ʙé đượᴄ ᴄứᴜ ᴠà sᴀᴜ đó ᴍẹ ᴄó ᴅẫɴ ʟêɴ ᴛʜăᴍ ᴠà ᴄảᴍ ơɴ ᴛôɪ. Và ᴛôɪ ʙɪếᴛ ʟà ɢɪᴀ đìɴʜ ʀấᴛ ᴋʜổ ɴêɴ ᴛôɪ ɴʜâɴ ᴛɪệɴ ᴛôɪ ʟì xì ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ 2-3 ᴛʀɪệᴜ để ᴄʜáᴜ ᴠề xᴇ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ᴍᴜᴀ sữᴀ ᴜốɴɢ ʜᴀʏ ʟà ʙồɪ ᴅưỡɴɢ ᴄơ ᴛʜể. ᴛôɪ ɴóɪ ᴛʜậᴛ ɴʜư ᴛʜế”.

Vợ ông Dũng 'lò vôi' được công an mời lên làm việc về vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên

Ôɴɢ ᴅũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ ɴóɪ ᴛɪếᴘ: “Mìɴʜ ɢặᴘ ᴄậᴜ Pʜó ᴘʜòɴɢ Hìɴʜ ѕυ̛̣ ɴóɪ ᴄʜáᴜ ơɪ ᴄʜáᴜ ʟàᴍ ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Вṑ Táᴛ ʟàᴍ đó ʟà ᴄʜáᴜ ᴄứᴜ ɴɢườɪ, ᴄòɴ ᴄʜú ᴄʜẳɴɢ ǫᴜᴀ ʟà ᴄʜú ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄáɪ ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴄʜú ᴄó đượᴄ. Nʜưɴɢ ᴄʜáᴜ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀổ ᴄáɪ ᴛâᴍ Вṑ Táᴛ ʀᴀ ᴄứᴜ ɴɢườɪ ᴛʜậᴛ ѕυ̛̣, ᴄʜáᴜ ʀáɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ᴄáɪ đó ᴠà ᴄʜú ᴄũɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ᴄʜú ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ. Nếᴜ ᴍà ᴄʜáᴜ ᴛʜấʏ ᴄʜᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ xóᴍ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜư ᴛʜế ᴛʜì ᴄʜáᴜ ᴄố ɢắɴɢ ʟàᴍ”.

Sở thích đặc biệt của đại gia Nguyễn Phương Hằng, là vợ ông Dũng “lò vôi” - Netizen - Việt Giải Trí

Ԛᴜᴀ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɴʜư ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ đẹᴘ ᴋʜáᴄ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙởɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ ᴛʜì ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ sẽ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜáɴ ᴘʜụᴄ ᴠà ᴛʜầᴍ ᴄảᴍ ơɴ ɴʜữɴɢ ɢì ʜọ ɢɪúᴘ ᴄʜᴏ đờɪ.
nguồn : http://truyenthongso.online/p%C9%A6o-p%C9%A6o%D0%BF%C9%A1-cshs/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.