आकेइ लइल सेप्माङमो नीने आङ्गानु केम्बा:नेन ।विश्व जबेगुको शब्दलाइ ब्रबीमले गाए ।।

आकेइ लइल सेप्माङमो नीने आङ्गानु केम्बा:नेन ।विश्व जबेगुको शब्दलाइ ब्रबीमले गाए ।।

  • , 5.5K जनाले हेर्नुभयो
  • 5.5K
    SHARES

  • आकेइ लइल सेप्माङमो नीने आङ्गानु केम्बा:नेन ।विश्व जबेगुको शब्दलाइ ब्रबीमले गाए ।।

    सम्बन्धित खवर