दुबईमा काम गर्दै आएका Housemaid हरु सरकारलाइ घर सहज रुपमा गएर आउन को लागि वातावरण मिलाउन आगर्ह भिडियो सहित

दुबईमा काम गर्दै आएका Housemaid हरु सरकारलाइ घर सहज रुपमा गएर आउन को लागि वातावरण मिलाउन आगर्ह भिडियो सहित

  • , 5K जनाले हेर्नुभयो
  • 5K
    SHARES

  • दुबईमा काम गर्दै आएका Housemaid हरु सरकारलाइ घर सहज रुपमा गएर आउन को लागि वातावरण मिलाउन आगर्ह भिडियो सहित

    सम्बन्धित खवर