(Nepal Idol Season 2 Audition Pokhara) येस्ता येस्ता थिए प्रतिस्पर्धि। राम्रो गाउने पनि भएनन् छ्नोट।

(Nepal Idol Season 2 Audition Pokhara) येस्ता येस्ता थिए प्रतिस्पर्धि। राम्रो गाउने पनि भएनन् छ्नोट।

  • , 4K जनाले हेर्नुभयो
  • 4K
    SHARES

  • (Nepal Idol Season 2 Audition Pokhara) येस्ता येस्ता थिए प्रतिस्पर्धि। राम्रो गाउने पनि भएनन् छ्नोट।

    सम्बन्धित खवर