भारतीय ज्यादती अत्ति भो के नेपाल आर्मिको छातीमा गोर्खाली आत्मा मरिसकेको हो ? भन्दै नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मीलाइ शरिन ख्युङ्वा तामाङ को कडा प्रश्न ?

भारतीय ज्यादती अत्ति भो के नेपाल आर्मिको छातीमा गोर्खाली आत्मा मरिसकेको हो ? भन्दै नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मीलाइ शरिन ख्युङ्वा तामाङ को कडा प्रश्न ?

  • , 4.2K जनाले हेर्नुभयो
  • 4.2K
    SHARES

  • भारतीय ज्यादती अत्ति भो के नेपाल आर्मिको छातीमा गोर्खाली आत्मा मरिसकेको हो ? भन्दै नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मीलाइ शरिन ख्युङ्वा तामाङ को कडा प्रश्न ?

    सम्बन्धित खवर