४३ महिना सम्म बिर अस्पतालमा कुहायर राखीदै छ लास । लाज पेचेका रहेका रहेछन् के पी ओली ।

४३ महिना सम्म बिर अस्पतालमा कुहायर राखीदै छ लास । लाज पेचेका रहेका रहेछन् के पी ओली ।

  • , 5.9K जनाले हेर्नुभयो
  • 5.9K
    SHARES

  • ४३ महिना सम्म बिर अस्पतालमा कुहायर राखीदै छ लास । लाज पेचेका रहेका रहेछन् के पी ओली ।

    सम्बन्धित खवर