बालचन्द्र बरालले खिमा रोकालाई मगरनीमा धेरै चिज लुकेको छ भनेपछि दर्शकले खिमालाई हेरेको हेरेइ भए।

बालचन्द्र बरालले खिमा रोकालाई मगरनीमा धेरै चिज लुकेको छ भनेपछि दर्शकले खिमालाई हेरेको हेरेइ भए।

  • , 3.6K जनाले हेर्नुभयो
  • 3.6K
    SHARES

  • बालचन्द्र बरालले खिमा रोकालाई मगरनीमा धेरै चिज लुकेको छ भनेपछि दर्शकले खिमालाई हेरेको हेरेइ भए।

    सम्बन्धित खवर