गाईको कान्डमा मुख छाडेर तामाङ्ग लाई गाली गरेकी युनीसमा राईले अन्त तामाङ्ग समुदायसगं माफी मागीन। video

गाईको कान्डमा मुख छाडेर तामाङ्ग लाई गाली गरेकी युनीसमा राईले अन्त तामाङ्ग समुदायसगं माफी मागीन। video

  • , 3.7K जनाले हेर्नुभयो
  • 3.7K
    SHARES

  • गाईको कान्डमा मुख छाडेर तामाङ्ग लाई गाली गरेकी युनीसमा राईले अन्त तामाङ्ग समुदायसगं माफी मागीन। video

    सम्बन्धित खवर