ग्रामीण विकास बिषयका प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।

ग्रामीण विकास बिषयका प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।

 • , 5K जनाले हेर्नुभयो
 • 5K
  SHARES

 • ग्रामीण विकास बिषयका प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
  ग्रामीण विकास बिषयका Rural Economy (RD 312) र Rural Resources, Environment and Management (R.D. 313) प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
  ग्रामीण विकास विषयका विद्यार्थीहरुलाई यही श्रावण २५ गते भौतिक रूपमा आफैं उपस्थिति भई ग्रामीण विकास विषयका दुबै विषयका प्रतिवेदनहरु हस्तलिखितरुपमा विभागमा बुझाउन अनुरोध गरिन्छ।
  प्रतिवेदन बुझाउन आउँदा प्रवेशपत्र अनिवार्य रुपमा साथ लिएर आउनु पर्नेछ।
  स्थलगत अध्ययनमा गएका विद्यार्थीहरुले आफू जुन क्षेत्रमा भ्रमणमा गएको हो त्यसैको बारेमा दुवै विषयसँग मिल्ने गरी छुट्टा-छुट्टै प्रतिवेदनहरु लेख्नुपर्नेछ।
  स्थलगत भ्रमणमा गएको छैन भने आफ्नै स्थानीय तहको बारेमा विषयसँग सम्बन्धित हुनेगरी प्रतिवेदन लेख्न अनुरोध गरिन्छ।
  लिखित रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने विद्यार्थीहरु परीक्षामा अनुपस्थिति भएको मानिनेछ।
  आफ्नो प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा नाम, परीक्षा रोल नंबर, विषय र सम्पर्क नम्बर प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुहोला।
  प्रतिवेदन सम्बन्धी अस्पष्टता भएमा विषयगत शिक्षकहरुसँग सम्पर्क गर्नुहोला।
  विभागीय प्रमुख P.N.C

  सम्बन्धित खवर